«نوداقتصادی»-دکتر یاور دشتبانی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: "زمینه ی خوب برای جهش تولید وجود دارد"  این جمله ی مقام معظم رهبری پایه ی نامگذاری سال 1400 بوده است.

واقعیت آن است که، صرفنظر از آشکار شدن سالها موانع نهفته و پنهان در امر تولید، این جمله بسیار قابل تامل است.

️ اول؛ تأمل از این منظر که گویی موانع به لطف فشارهای حداکثری تحریم ها و البته ناکارآمدی مدیریت؛ جهت رفع و زدایش به منصه ظهور گذاشته شده‌اند و باید همت لازم و جهادی جهت پشتیبانی از آن به کار گمارده شود.

️ دوم؛ اینکه عملا اثرپذیری اقتصاد از تحریم ها ( بعنوان یک عامل بیرونی و خارج از کنترل ) به حداقل رسیده و موعد پشتیبانی از اصلاح جدی، جهادی و اساسی ساختارها که ناظر بر تقویت اقتصاد از داخل می باشد؛ رسیده است. اصلاح ساختارهایی از قبیل نظام مالیاتی، بودجه و چرخه کسب و کار و ...

️ سوم؛ تقدم کلمه ی پشتیبانی ها قبل از واژه ی مانع زدایی ها که نشان از ضرورت حمایت دستگاه ها از هرگونه رفع موانع تولید است.

️ چهارم؛ بیان عملکرد دولت فعلی در عمل به شعار سال ۹۹ ( جهش تولید ) که البته تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا بوده اما نافی ضعف و سوءمدیریت دولت در تحقق یا حداقل، قرار گرفتن در مسیر جهش تولید نمی باشد و نگاه امیدوارانه مقام معظم رهبری به دولت آینده که لازمه ی آن حضور حداکثری در عرصه انتخابات خواهد بود‌.

پیشنهاد می شود ستاد رفع موانع تولید این بار با تمرکز بر تمامی موانع احصاء شده ؛ امور مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی کوچک و بزرگ را ابلاغ و با تاکید و تقویت نقش نظارتی خود، هرگونه اهمال در این رابطه را با جدیت پیگیری نماید.

️ خالی از لطف نیست اشاره ای داشته باشیم به پیامک تبریک رئیس جمهور به مناسبت عید نوروز که عنوان شد: پایان تحریم؛ سپیده گشایش است همانطور  که در تناظر آن ؛ پایان کرونا سپیده سلامتی! تسلط تفکر مطلق برون گرایی  در گشایش و شکوفایی اقتصاد!

به نظر باید ابتدای امر اینگونه تفکرات به عنوان مانع بزرگ که دارای پالس های منفی در سطح ملی و بین المللی  می باشد؛ غربالگری و مورد زدایش قرار بگیرد . وقتی تدبیر در آرزو هست و امید در تحقق آرزو؛ چه انتظاری از آحاد جامعه می توان داشت.