به گزارش‌«نود اقتصادی»، جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخداری کشور در خصوص فعالیت ادارات دولتی در روز شنبه (۳۰ اسفندماه) گفت: روز شنبه تعطیل است و ادارات دولتی به جز کارکنان واحد‌هایی که برای ارائه خدمات ضروری به مردم کشیک هستند، تعطیل هستند.

وی گفت: بر اساس لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب سال ۱۳۵۹، از ۲۹ اسفند ماه تا چهارم فروردین ماه تعطیل رسمی است، بنابراین در سال‌های کبیسه است که اسفند ماه ۳۰ روز است، چون در لایحه قانونی مذکور تعطیل رسمی نوروز از ۲۹ اسفند تا چهارم فروردین است و روز سی ام اسفندماه نیز که در این فاصله قرار دارد جزء تعطیلات رسمی است.

منبع:باشگاه خبرنگاران