به گزارش «نود اقتصادی» ۲۸ شرکت بیمه کشور در ۱۱ ماهه امسال ۷۲ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان حق‌بیمه از مردم دریافت کرده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق آمارها، بیمه شخص ثالث با ۲۳/۸ هزار میلیارد تومان، بیمه درمان با ۱۴/۳ هزار میلیارد تومان و بیمه زندگی (عمر) با ۱۱/۲ هزار میلیارد تومان به ترتیب سه رشته‌بیمه با بیشترین حق‌بیمه تولیدی هستند. همچنین بیمه‌ها در ۱۱ ماهه امسال ۳۷ هزار و ۶۸ میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. 

قابل ذکر است از جمله نکات جالب‌توجه عملکرد بیمه‌ها در سال جاری، مربوط به بیمه شخص ثالث است. درحالی‌که درآمد بیمه‌ها از این بیمه رشد ۳۳ درصدی داشته اما به‌رغم تورم بالا، خسارت پرداختی این رشته‌بیمه تنها ۱۹ درصد رشد کرده است.

موضوع از این قرار است که بیمه‌ها با ترفند «خودرو متعارف»، کمترین خسارت را به اغلب خودروهایی که در نتیجه تورم، از متعارف (با قیمت کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان) به نامتعارف تبدیل شده‌اند، می‌پردازند.