به گزارش «نود اقتصادی»، فرهاد احمدی، مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی و ساختمان نفت اظهار داشت: وزیر محترم نفت اعتقادی به پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌سازی ندارند و فرموده‌اند پالایشگاه‌سازی اقتصادی نیست و گاهی اوقات نیز چیزی شبیه این می‌گویند که پالایشگاه سازی کثافت‌کاری است. در نتیجه پیگیری جدی نیز توسط وزارت نفت برای کلید خوردن طرح‌های پتروپالایشی انجام نشده است و به نظر می‌رسد مجموعه دولت عزمی برای انجام این کار ندارند.

وی بیان کرد: در ابتدای وزارت آقای زنگنه در سال 92، ایشان از طرح ستاره خلیج فارس به عنوان سوء مدیریت یاد می‌کردند و فرمودند باید Case Study  شده و در دانشگاه‌ها تدریس شود. اوج ناراحتی و عصبانیت ایشان از ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از آن با عنوان «یک اغتشاش مدیریتی نام بردند»، به این  دلیل بود که این پروژه با پیشرفت 70 درصدی در سال 92 تحویل ایشان داده شد و وزارت نفت نمی‌توانست تکمیل این پروژه را متوقف کند.

مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی و ساختمان نفت گفت: هیچ یک از طرح‌های پالایشی دیگر حتی طرح سیراف که طرح پیشنهادی خود وزیر نفت است نیز به ثمر نرسیده است. در نتیجه با این تفکرات وزیر نفت، عدم اجرایی شدن طرح‌های پتروپالایشی خیلی دور از انتظار نبوده و نیست و متأسفانه همین رویکرد فعلی وزارت نفت ما را از برنامه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش پتروپالایشگاه‌ها و کسب سهم اقتصادی آن از بازارهای بین‌المللی خیلی عقب انداخته است و باید با سرعت و همکاری همه قوا برای این هدف گام برداریم.