به گزارش «نود اقتصادی» حسن روحانی در جدیدترین اظهارات خود درباره فساد گفته است که با قاطعیت می گویم در دولتم نه‌تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچکتر از او نیز به وجود نیامدند.

  این سخنان رئیس‌جمهور درحالی است که طبق آمارهای بین‌المللی طی ۱۲ سال اخیر، دولت حسن روحانی رکوردار بدتر شدن شاخص ادراک فساد (CPI) بوده است، به‌طوریکه طی این مدت رتبه در این شاخص از ۱۶۸ جهان با کاهش چشمگیری به ۱۳۳ در سال ۲۰۱۲ رسیده بود که این عدد از سال ۲۰۱۳ اوج گرفته و طی سال‌های اخیر به رتبه ۱۴۹ جهان رسیده است.