به گزارش ‌«نود اقتصادی»، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: تلاش دولت در راستای استفاده از ارز ترجیحی برای کالاهای مورد نیاز روزمره مردم بوده است. بخشی از کالاها وارداتی و بخشی هم تولید داخل است؛ البته در طول چند سال گذشته حقوق کارمندان و کارگران نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و بسیاری از حوزه‌ها با افزایش قیمت روبه رو بوده اند، طبیعتاً روی قیمت تمام شده کالا نیز اثر خواهد داشت.