به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بعد از اظهارنظر ارزی آقای واعظی مباحث از مسیر خودش خارج شد. واقعیت این است که دولت در سال‌های اخیر درآمد ارزی قابل توجهی نداشته که امکان مدیریت بازار ارز را پیدا کند. یعنی درآمد ارزی دولت حتی کفاف پرداخت ارز ترجیحی برای کالای اساسی را هم نمی‌داد و دولت در تامین آن دچار مشکل بود.

وی بیان کرد: سال 98 دولت 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی (ارز 4200 تومانی) تخصیص داده بود، اما کمتر از آن درآمد ارزی داشت و بخشی از آن از ذخایر بانک مرکزی برای تامین ارز 4200 تومان استفاده شده است. امسال هم وضعیت بهتر نیست و اگر بتواند به میزان نرخ ترجیحی ارز تامین کند، به نظر می‌رسد که بیشتر از آن اساسا نخواهد توانست ارزی را در بازار تزریق کند که بخواهد از مابه‌التفاوت آن بهره‌مند شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آن چیزی که باقی می‌ماند منابع صادرکنندگان غیرنفتی به دست می‌آید و آنها هم به بازار عرضه می‌کنند و با افزایش نرخ ارز درآمد بیشتری کسب می‌کنند، اما آنها هم با افزایش نرخ ارز مقداری افزایش هزینه دارند. بحث‌هایی که در این مدت مطرح شد، مقداری از مدار واقعیت خارج شد، به خاطر اینکه مطلب اشتباهی بیان شد. بانک مرکزی نتوانست جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد، اما اینکه بگوییم یا بگویند می‌توانستیم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم، اما نخواستیم، درست نیست.

مهدی طغیانی افزود: دولت عامدانه نرخ ارز را افزایش نمی‌دهد، اما سیاست‌های اقتصادی دولت باعث رشد نرخ ارز می‌شود. نه فقط سیاست‌های پولی و مالی بلکه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت منجر به افزایش بهای ارز می‌شود. به این معنا که دولت با سیاست‌گذاری غلط در حوزه ارزی و پولی موجب تضعیف ارزش پول ملی و رشد بهای ارز شده است.