به گزارش «نود اقتصادی»، محمود بهمنی، مشاور رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: کسری بودجه قابل توجه دولت در لایحه سال آینده، شدیداً تورم‌زا است و محقق شدن درآمد پیش بینی شده در بودجه عملاً مقدور نمی باشد از طرفی با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مقرر بوده وابستگی بودجه به نفت شدیداً کاهش یابد که این امر پیش‌بینی نشده است.

وی بیان کرد: دیوان محاسبات برای جلوگیری از تزریق پول پر قدرت و مهار تورم دولت را مکلف کند بدهی های معوقه خود را پرداخت کند تا جلوی تورم گرفته شود و هم چنین امکان حمایت بانک ها از صنعت و تولید به وجود آید مضاعفا با عنایت به اینکه بخش عمده منابع بانک‌ها متعلق به مردم است چنانچه تأخیر در پرداخت بدهی‌ها دارند باید مانند افراد عادی سود و جریمه مربوطه را پرداخت کنند.