به گزارش «نود اقتصادی» عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا از تاثیر مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۰ بر رشد پایه پولی و نقدینگی ابراز نگرانی کرده است.

این انتقاد همتی نوعی سیاسی‌کاری است، چرا که عملکرد او نشان می‌دهد در ۲.۵ سال ریاستش بر بانک مرکزی بیشترین سهم را در ایجاد پایه پولی و نقدینگی و تحمیل تورم به ملت داشته است!

۲ نمودار را ببینید و خودتان قضاوت کنید.