به گزارش‌ «نود اقتصادی»، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن که در سال آینده با توجه به رشد نقدینگی در حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می شود را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی بیان کرد: هدف مجلس از این تصمیم، زمینه سازی برای ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ است تا بدین وسیله عرضه و تقاضای مسکن متعادل شده و شاهد سامان گرفتن این بازار و کاهش فشار معیشتی از این ناحیه به مردم شریف باشیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ افزود: در صورت تحقق این موضوع برای بیش از  ۳ میلیون نفر، اشتغال زایی خواهد شد زیرا حوزه مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی با بیش از ۱۰۰ بنگاه اقتصادی پسینی و پیشینی در ارتباط است.