به گزارش «نود اقتصادی»، صادق خلیلیان، وزیر اسبق جهاد کشاورزی اظهار داشت: چند طرح بزرگ و اصلی در دولت دهم شامل اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، توسعه صنایع هسته ای صلح آمیز، طرح توسعه کشاورزی و طرح مسکن مهر بودند که اجرای آنها توسط دولت فعلی کنار گذاشته شد و یا تعطیل شدند. در حالی که در طرح مسکن مهر ۴ میلیون خانه برای خانوارهای متوسط و کم درآمد کشور ساخته شده بود.

وی بیان کرد: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها که از سال ۱۳۷۹ معطل مانده بود، سبب حذف رانتهای فسادزا و مبارزه با قاچاق شد و فاصله طبقاتی بر اساس ضریب جینی از ۴۰ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت. طرح راهبردی سوم اجرای طرح توسعه کشاورزی برای جهش تولیدات کشاورزی بود که از سال ۹۰ با اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود و کارمزد پایین اجرا شد.

وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: اجرای این طرح بی سابقه در بخش کشاورزی سبب افزایش ظرفیت تولیدات این بخش به میزان ۱۰ میلیون تن شد که در سالهای اولیه تحریم برای کشور خیلی موثر بود. متاسفانه این طرح های مهم و تاثیرگذار در دولت آقای روحانی با بی مهری مواجه شدند که در مجموع اقتصاد کشور ایران دچار رکود همراه با تورم بی سابقه و گسترش بیکاری شده است و امنیت غذایی کشور را نیز با خطر مواجه کرده است.

نام خبرنگار: مجتبی موسوی