به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، در بهمن سال جاری تعداد ۲ میلیارد و ۹۳۸ میلیون تراکنش مالی در سامانه شاپرک انجام شده که ارزش ریالی این تراکنش‌ها حدود  ۵۰۹ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان است. این رقم در مقایسه با ۳۲۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان تراکنش شاپرک در بهمن سال ۹۸ رشد ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.

قابل ذکر است، از کل تراکش‌های انجام شده در سامانه شاپرک، نزدیک به ۹۰ درصد آنها با کارتخوان‌های فروشگاهی، ۶/۵ درصد با پذیرش اینترنتی و ۳/۷ درصد نیز با ابزار موبایلی انجام شده است.