به گزارش «نود اقتصادی»، عبدالناصر همتی از ابتدای مرداد ۱۳۹۷ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. در تیرماه ۱۳۹۷ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ۸۱۰۰ تومان بود که در دی‌ماه امسال به ۲۵۰۰۰ تومان رسیده که بیانگر افزایش ۳ برابری نرخ ارز در دوره همتی است. با این حال همتی عملکرد خود را موفق می‌داند.