به گزارش‌ «نود اقتصادی»، حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه فقط ۸۸ قلم کالا مستثنی شده است و بقیه کالاها آزاد است اما تجارت آزادی است که تعرفه آن روی ۴ درصد بسته شده است.

وی بیان کرد: در حال تلاش هستیم تا با کمک مجلس و موافقت طرف سوریه تعرفه ها گمرکی این کالاها را از ۴ به صفر برسانیم و ۸۸ قلم کالا را نیز تا حد امکان کاهش یابد.