به گزارش‌ «نود اقتصادی»، سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاهها اظهار داشت: در سال ۲۰۲۰ ضمن کاهش ۶۷ درصدی نشست و برخاست هواپیماها، تعداد مسافران ۵۲ درصد پایین آمد و درآمد ناوبری هوایی شرکت ۷۶ میلیارد دلار (۵۲ درصد) کاهش یافت.