به گزارش‌ «نود اقتصادی»، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: جهش نرخ ارز از ۳۵۰۰ به ۲۵ هزار تومان، معلول سیاستگذاری های غلطی بود که توسط دولت انجام شد. تداوم وابستگی بودجه به نفت، راهکارهای غلط در مواجهه با افزایش نرخ ارز از طریق تزریق گسترده ارز با نرخ ۴۲۰۰ برای همه مصارف در ماه های نخست سال ۹۷ و حراج ذخایر طلای بانک مرکزی، موجب شد تا به سرعت دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار خالی شود.

وی بیان کرد: فعلا با خوش بینی وعده پایان جنگ اقتصادی و پایان تحریم ها را می دهند و شخص خود آقای رئیس جمهور هم بر همین مبنا وعده دلار ۱۵ هزار تومانی را داده است ولی در عمل اتفاقاتی که افتاده است، گره خوردن بیشتر بازار ارز به مسائل بیرونی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: علاوه بر این فرض پایان تحریمها در دولت بایدن فرض خوش بینانه ای است. البته مجلس با تصویب قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران" سعی کرده است تا با فشار به طرف مقابل آنها را وادار به دادن امتیازات و رفع واقعی تحریم ها کند ولی در عمل تا زمانی که دولت بازار ارز را چنین خوش بینانه به وعده های دولت جدید آمریکا گره می زند و رئیس جمهور دلخوش به رفع تحریم ها وعده دلار ۱۵ هزار تومانی می دهد، اتفاق خاصی در بازار ارز نخواهد افتاد.

مجتبی توانگر گفت: اینجا دیگر مهم نیست که آقای واعظی گفته است که دولت ارز را گران کرده یا ارز خودش گران شده است، مهم سیاست هایی است که در عمل موجب افزایش نرخ ارز می شود.