به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۷۷۲(بیست و سه هزار و هفتصد و هفتاد و دو تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۲۵۳(بیست و چهار هزار و دویست و پنجاه و سه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۴۶۱(بیست و هشت هزار و چهارصد و شصت و یک تومان) و قیمت فروش یورو ۲۹,۰۳۶(بیست و نه هزار و سی و شش تومان) است.

منبع:دنیای اقتصاد