به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های مرکز آمار ایران، بررسی تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده جهت احداث ساختمان‌های مسکونی نشان می‌دهد  تعداد ساخت‌وساز جدید در دولت روحانی از حدود ۵۹۳ هزار واحد در پایان سال ۹۲ به ۳۳۶ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است.

همچنین تعداد ساخت‌وسازهای جدید در دولت روحانی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷  به‌طورمیانگین سالانه حدود ۲۷۳ هزار واحد بوده است. 

بررسی کارنامه دولت روحانی در ساخت مسکن نشان می‌دهد دولت فعلی کم‌کارترین دولت در حوزه ساخت مسکن از سال ۱۳۸۰ تاکنون بوده است، به‌طوریکه در دولت نهم و دهم در برخی سال‌های تعداد ساخت‌وسازهای جدید حتی دو برابر دوره دولت روحانی نیز بوده است.

قابل ذکر است براساس برآوردهای مختلف ایران سالانه نیازمند ساخت ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار واحد مسکونی جدید است، با‌این‌حال با آمدن عباس آخوندی به وزارت راه‌وشهرسازی این وضعیت کاملا وارونه شده و طی دوره دولت روحانی ساخت‌وسازهای جدید از سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار واحد فراتر نرفته است.