به گزارش «نود اقتصادی»، آلبرت بغزیان تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: هنگامی که سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کنند یعنی نقدینگی خسته از سرگردانی شده و دیگر تمایلی برای ورود به بازارهای همچون ارز، طلا، سکه و بورس و همچنین تقاضای سوداگری در این بازارها را ندارد.

وی بیان کرد: به عبارتی دیگر هرچه سهم حساب‌های جاری افزایش پیدا می‌کند و افراد تقاضایی برای پس‌انداز دارایی‌شان در بانک را نداشته باشند یعنی نقدینگی را برای سوداگری در یکی از بخش‌های اقتصادی نگه داشته‌اند. بنابراین جذب سرمایه به بانک‌ها یعنی افراد دیگر تمایلی به سوداگری در بخش‌های مختلف اقتصادی را ندارند، به همین دلیل این اتفاق می‌تواند نشانه خوبی برای اقتصاد کشور باشد.