به گزارش ‌«نود اقتصادی»، حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز اظهار داشت: با توجه به توافق‌هایی که بانک مرکزی در نشست‌هایی با طرف عراقی انجام داده، ما هم مقدار انتقال گاز به این کشور را کمی افزایش دادیم، زیرا امیدواری‌هایی برای پرداخت مطالبات ایران ایجاد شده و اکنون روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون مترمکعب صادرات گاز به عراق برقرار است. تابستان تا حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب در روز به عراق صادر می‌شد.

وی بیان کرد: ایران آماده تجارت گازی با ترکمنستان است. هرچند وابستگی داخلی به ترکمنستان را برطرف کردیم اما به‌شدت دنبال این هستیم که تجارت گازی با این کشور برقرار باشد، زیرا هم به نفع ایران است و هم به نفع ترکمنستان. ما دو کشور همجوار هستیم که امکانات مطلوبی برای توسعه روابط تجاری داریم.