به گزارش «نود اقتصادی»، بانک مرکزی که در ماه‌های قبل گزارش تحولات بازار مسکن را با آب و تاب منتشر می‌کرد و در ماه گذشته از کاهش قیمت مسکن خبر داده و خبر آن را در صفحه اول سایت خود هم منتشر کرده بود، نسبت به آمارهای جدید که از رشد دوباره قیمت مسکن در دی‌ماه خبر می‌دهد، سکوت کرده و حتی خبر انتشار گزارش تحولات بازار مسکن دی‌ماه را نیز در سایت خود منتشر نکرده است.

این سیاست رسانه‌ای دوگانه بانک مرکزی در دوره ریاست همتی در حالی است که از زمان شروع به کار وی در مرداد سال ۱۳۹۷ تاکنون قیمت مسکن ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته و از ۷.۴ میلیون تومان به ۲۷.۴ میلیون تومان رسیده است. سیاست‌های پولی یکی از عوامل اصلی رشد قیمت مسکن محسوب می‌شود.