به گزارش «نود اقتصادی»، رحمت اله پورموسی، فعال حوزه کارگری اظهار داشت: امروز خرید میوه برای کارگران و بازنشستگان به یک کالای لوکس تبدیل شده و قدرت خرید میوه با این قیمتهای نجومی را ندارند.

وی بیان کرد: بین حقوق یک کارگر با حقوق یک دکتر و متخصص در کشورهای پیشرفته شاید ۲۵ درصد تفاوت باشد و این طور نیست که کارگران در حداقل ترین میزان دستمزد قرار بگیرند ولی یک کارگر ایرانی با مزد و مزایای جانبی مزد در خوشبینانه ترین حالت سه میلیون تومان حقوق می گیرد که آن هم اگر کارفرما لطف کند حق بیمه اش را بپردازد تا از پوشش حمایت‌های اجتماعی بهره مند شود.