به گزارش‌ «نود اقتصادی»، سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران اظهار داشت: سازمان مرکزی تعاون روستایی نمی‌گذارد تشکل بازرگانی تعاونی ها و اتحادیه های بخش کشاورزی برای واردات و صاردات مستقیم محصولات کشاورزی شکل گیرد و در امور آن دخالت می کند. در صورتیکه تشکل خود تولید کنندگان، اقدام به واردات نهاده های دامی مورد نیاز کنند، این محصولات به صورت مستقیم در اختیار آنها  قرار می‌گیرد کما آنکه در سال گذشته نیز به همین شکل، نیاز آنها به شکل مناسبی تامین شد.

وی بیان کرد: از زمانی که سازمانه بازرگاه ایجاد شده عملا امکان واردات مستقیم برای تشکل های تولیدی از بین رفته است زیرا محصول وارد شده باید ابتدا در آن سامانه توزیع و از طریق آن در بازار توزیع شود، درحالی که نهاده ها با پول تولید کننده وارد شده اما دولت درباره توزیع آن تصمیم گیری میکند. سامانه بازرگاه نهاده ها را به عدالت میان تولید کنندگان توزیع نمی کنند. برای ایجاد این سامانه از تولید کنندگان مشورتی گرفته نشد و دولت درد دامداران را نمی داند.