به گزارش «نود اقتصادی»، احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت: ممکن است تحریم‌ها برداشته شود اما مشخص نیست در عمل چه اتفاقی بیفتد در صورتی که با ایران موافقت کنند و کلیه تحریم‌ها را بردارند حتما گشایش جدی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد اما اگر تنها تحریم‌های دوران ترامپ را بردارند یعنی نصف دیگر تحریم‌ها باقی می‌ماند و بعید است ایران با امریکا توافق کند و این موضوع ادامه‌دار خواهد بود.

وی بیان کرد: ممکن است برداشتن تحریم‌ها هم جزو اولویت‌های امریکایی‌ها نباشد و فشارهای بسیار زیادی که از طرف کشورهای منطقه برای امریکا وجود دارد و بحرین، امارات، عربستان و... به راحتی این قضیه را نمی‌پذیرند و این قضیه ماه‌ها به طول می‌انجامد که تکلیف‌مان کامل مشخص شود.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: البته همه مردم کم ‌و بیش امیدهایی دارند اما هنوز نمی‌توان صد درصد پیش‌بینی کرد که این دولت جدید در گفت‌وگوهایش با اروپا به چه نتیجه‌ای می‌رسد و باید ببینیم اروپایی‌ها قادر هستند برجام را زنده کنند یا خیر، زیرا برای زنده کردن برجام باید تحریم‌ها به کلی برداشته شود و امریکایی‌ها هم بعید است با این امر فورا موافقت کنند و این قضیه را طول خواهند داد.