به گزارش «نود اقتصادی»، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مردم  در بخش مینی بوس بین شهری نمی توانند از خودروهای خوب استفاده کنند. در این بخش خجالت زده مردم هستیم.

وی بیان کرد: در نوسازی اتوبوس برنامه ها به تاخیر افتاده است و به سن فرسودگی نزدیک شدیم که قابل قبول نیست و امیدواریم کارخانجات تولیدکننده اتوبوس بین شهری اقدام متفاوتی را در این زمینه از خود نشان دهند.