به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا و دلار امروز در بازار نسبت به روز پیش افزایش یافت، سکه اما ثبات قیمت را تجربه کرد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا گرفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۴۰,۱۰۰ (یک میلیون و چهل هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۴۰,۱۰۰

۴,۴۰۰

۰.۴۲

11:12

۱,۰۳۵,۷۰۰

۷۰۰

۰.۰۶

روز قبل

۱,۰۳۵,۰۰۰

۴۲,۵۰۰

۴.۱

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۱۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۵۰۵,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۴۰۰ (بیست و سه هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۴۰۰

۱۵۰

۰.۶۴

11:12

۲۳,۲۵۰

۰

۰

روز قبل

۲۳,۲۵۰

۴۰۰

۱.۷۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۲۲,۱۶۸ (بیست و دو هزار و یکصد و شصت و هشت ) تومان به ۲۲,۲۰۸ (بیست و دو هزار و دویست و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۲,۲۰۸

۴۰

۰.۱۸

11:09

۲۲,۱۶۸

-۲۷۹

-۱.۲۶

روز قبل

۲۲,۴۴۷

۷۳۸

۳.۲۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۲۸,۲۷۸ (بیست و هشت هزار و دویست و هفتاد و هشت) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۸,۲۷۸

۰

۰

08:52

۲۸,۲۷۸

-۰.۰۳

روز قبل

۲۸,۲۸۵

۶۷

۰.۲۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۱,۸۳۸ (سی و یک هزار و هشتصد و سی و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۸۳۸

۰

۰

08:52

۳۱,۸۳۸

۱۰۲

۰.۳۲

روز قبل

۳۱,۷۳۶

-۱۵۳

-۰.۴۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۱.۸۶ درصدی، از ۶,۳۳۰ (شش هزار و سیصد و سی ) تومان به ۶,۴۵۰ (شش هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۴۵۰

۱۲۰

۱.۸۶

11:09

۶,۳۳۰

-۲۰۰

-۳.۱۶

روز قبل

۶,۵۳۰

۱۵۰

۲.۲۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳,۱۳۰ (سه هزار و یکصد و سی) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز بدون تغییر است و ۱۸,۲۶۵ (هجده هزار و دویست و شصت و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۵۰ تومان کاهش، ۱۸,۱۴۰ (هجده هزار و یکصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,500,000 (ده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۰

۰

11:07

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۰

۰

روز قبل

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱.۴۲

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۸۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱.۷۲

11:08

۵,۷۰۰,۰۰۰

۰

۰

روز قبل

۵,۷۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۳.۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۷۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع:دنیای اقتصاد