به گزارش‌«نود اقتصادی»، علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم اظهار داشت: مسئله مهم در رابطه با کاهش قیمت کالا‌های اساسی و مایجتاج ضروری مردم این است که در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها با کاهش قیمت روبرو شوند، زیرا که با توجه به اصل چسبندگی قیمت در بازار، برخی از تولیدکنندگان و کاسب‌ها می‌گویند، به دلیل اینکه کالا‌ها را با ارز گران وارد کرده اند، نمی‌توانند قیمت آن را کاهش دهند، زیراکه در چنین صورتی آن‌ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو خواهند شد.