«نود اقتصادی» برخی از جملات او را انتخاب کرده و در این ویدئو به تصویر کشیده است. لطفا ببینید.