به گزارش «نود اقتصادی»، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: کارگرانی بودند که در رستوران ها و هتل ها ظرف می شستند، یعنی به تعداد ظروفی که می شستند دستمزد دریافت می کردند، به طور مثال برای شست و شوی یک بشقاب ۵۰۰ تومان دریافت می کردند. این کارگران در دوران کرونا آسیب جدی دیدند.

وی بیان کرد: کارگران شرایط زندگی سخت و دشواری دارند. در حالی که یک نفر زمانی که به رستوران مراجعه می کند حداقل ۴۰ هزار تومان برای صرف یک پرس غذا پرداخت می کند اما سهم کارگر برای نظافت ظروف رستوران برای هر بشقاب و قاشق حدود ۱۰۰۰ تومان است. 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: از دیگر کارگرانی که آسیب جدی دیدند, کارگران نظافت چی منازل ومغازه ها بودند. بسیاری از خانواده ها از ترس شیوع این ویروس  دیگر نظافتچی در منزل خود راه نمی دهند. این دسته از کارگران در کف جامعه بودند،‌ بیمه و قرارداد کار و درآمد ثابت نداشتند و در حال حاضر با وضعیت دشواری دست و پنجه نرم می کنند.