به گزارش «نود اقتصادی»، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: برای حضور در بازار سوریه و حضور فعالان مختلف اقتصادی در بخش‌های مختلف تضمین، پشتیبانی و به عبارتی به نوعی بیمه لازم است، یعنی حاکمیت و دولت برای حضور بخش‌های مختلف اقتصادی در سوریه باید تضمین کنند و بستر حضور را تسهیل کنند تا بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند با پشتوانه و امنیت وارد بازار سوریه شوند.

وی بیان کرد: وظایف حاکمیتی در کشور سوریه از مسائل سیاسی و امنیتی به سمت مسائل اقتصادی در حرکت است، بنابراین اگر مسئولان کشورمان به وظایف حاکمیتی خود یعنی فراهم سازی شرایط برای حضور فعالان اقتصادی در بازار سوریه فکر نکنند، امکان حضور رقبای ما در کشور سوریه که دارای پشتیبانی‌های حاکمیتی در سوریه هستند، فراهم می‌شود و لذا ما این بازار را از دست می‌دهیم.