به گزارش «نود اقتصادی»، فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: نگاه فعالان اقتصادی به تجاری سازی محصولات تولیدی است، اما اعتقاد به این دارند که اثرگذاری کرونا تنها برای کشور ما و اقتصاد ایران نیست بلکه تمام دنیا از شیوع این بیماری متاثر شده، هرچند وضعیت تولید کشور ما با سایر کشورها متفاوت است.

وی بیان کرد: پیش از شیوع ویروس کرونا، تولید و اقتصاد کشور دچار تزلزل شده بود پس نمی‌توانند امروز مدعی شوند کرونا تنها عامل بازدارنده و مانع توسعه اقتصادی است چراکه بارها فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحبنظران بر دست و پاگیری قوانین حاکم بر بخش تولید انتقاد داشته و دارند و همواره به افزایش وخامت آن هشدار داده‌اند.