به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا کلاهی، عضو سندیکای صنعت برق اظهار داشت: صنعت سیم و کابل و فعالان آن در کشور با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند. در صورت توجه به این صنعت زیرساختی می توان میلیاردها دلار درآمدزایی برای کشور و به تبع آن اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی ایجاد کرد.