به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس آمار جدید وزارت اقتصاد، در دولت‌ روحانی سال به سال جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته است. در حالی که دولت دهم رکورد بالاترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در سال ۱۳۹۱ زده بود، در دولت روحانی و در سال ۱۳۹۸ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کمتر از ۱۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ رسیده است.