«نود اقتصادی»-سید محمد حسین ادیانی، کارشناس شبکه فروش بیمه:تعطیلی گسترده فعالیت‌های تولیدی، تقاضا برای بیمه‌نامه‌های خرد و مربوط به کسب‌وکارهایی که سطح فعالیت خود را کاهش داده‌اند از قبیل بیمه‌های زندگی، بدنه خودرو، مسوولیت، مهندسی، باربری رابا کاهش معنا‌داری مواجه کرده است.

واقعیت این است که به دلیل شیوع بیماری کرونا، فضای جدیدی به وجودآمده که به دلیل کاهش تردد مسافرهای ورودی به کشور و یا خروجی، خرید بیمه‌نامه‌های مسافرتی به شدت افت کرده و از این جهت تولید حق بیمه در سالجاری کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

در مقابل، انتظار می‌رود تقاضا برای برخی از پوشش‌های بیمه‌ای چون خرید بیمه نامه درمان، افزودن بیماری کرونا به بیماری‌های خاص در بیمه‌های زندگی، بیمه عدم‌النفع در فعالیت‌های تولیدی و بیمه‌های مسوولیت کارفرما هم افزایش یابد.

آمار عملکرد صنعت بیمه در ماههای ابتدایی سالجاری نیز موید این امر است و حکایت از کاهش معنا‌دار سرعت رشد حق بیمه تولیدی در قریب‌ به‌ اتفاق رشته‌های بیمه‌ای نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل دارد.

بخشی از این کاهش درحق بیمه تولیدی، به دلیل به تاخیر انداختن خرید بیمه‌نامه از سوی بیمه‌گذاران است که انتظار می‌رود در ماههای آینده تا حدی تعدیل شود.

ازسوی دیگر انتظار می‌رود با همه‌گیری کرونا سرعت رشد خسارت پرداختی صنعت بیمه نیز به‌طور نسبی کاهش یابد.

کاهش فعالیت‌های اقتصادی، افت رفت و آمد و به‌تبع آن کاهش حوادث رانندگی و به تعویق انداختن مراجعه به مراکز بیمارستانی ازسوی مردم، سبب خواهد شد که خسارت پرداختی بابت بیمه‌های خودرو و خسارت‌های پرداختی هزینه‌های پاراکلینیکی به‌ صورت مقطعی کاهش معنا‌داری داشته باشد.

انتظار می‌رود بخش مهمی از رشد خسارت پرداختی در رشته‌های خودرو و درمان به ماه‌های بعدی منتقل شود.

اما در مقابل، به دلیل شیوع بیماری کرونا در بخش درمان و همچنین تعطیلی کسب‌وکارها، خسارت پرداختی بابت بیمه درمان و بیمه عدم‌النفع از جهتی دیگر به‌صورت معنا‌داری افزایش پیدا کند.

همه اینها سبب کاهش درآمد عملیات بیمه‌گری شرکت‌های بیمه ای خواهد شد.

کاهش درآمد شبکه فروش بیمه (شامل نمایندگان و کارگزاران بیمه) و شبکه ارزیابی خسارت در نتیجه کاهش مراجعات حضوری مردم و کاهش حوادث رانندگی از دیگر پیامدهای مهم شیوع بیماری کرونا در صنعت بیمه است.

طبیعی است تبعات پایداری مواردشمرده‌ شده برای صنعت بیمه منوط به استمرار شیوع بیماری کرونا است و با کنترل این بیماری و کاهش محدودیت‌های مربوطه روندهای قبلی به صنعت بیمه باز خواهد گشت.

هرچند به احتمال زیاد در زمینه روش‌های کاری تحولات مهمی به وقوع خواهد پیوست.

فرصت‌ها و بازارهای کاری جدیدی نیز پیش‌روی صنعت بیمه قرار خواهد گرفت که ازمهم‌ترین آنها می‌توان به توسعه محصولات مربوط به ریسک‌های سایبری وکمرنگ شدن مراجعه حضوری مردم برای اخذ خدمات بیمه‌ای اشاره کرد.

نکته مهم اینکه هیچ یک از شرکت های بیمه‌ای،خسارت  شرایط توقف فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در اثر بیماری‌های پاندمیک همچون کرونا را پیش‌بینی نکرده و به‌رغم برخورداری بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی از انواع بیمه ها، جبران خسارات مالی آن و بهره‌مندی از کمک شرکت‌های بیمه‌ای برای عبور ازاین بحران امکان‌پذیر نیست.

به این منظور، نگرانی‌ ناشی از کرونا می‌تواند از یک طرف، هشدار جدی برای صنعت بیمه تلقی شده تا نوع و میزان پوشش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی راگسترش دهد و نقش خود را در میان سایر بازارهای مالی کارآتر سازد.

از طرف دیگر، این حساسیت را برای بیمه‌گذاران به‌وجود ‌آورد که به موقع از تمام ظرفیت‌های این صنعت پویا استفاده کنند.

در نهایت، اهمیت روزافزون حقوق مالی را نمایان می‌کند که با تربیت دانش‌آموختگان حرفه‌ای و با مقررات‌گذاری هوشمندانه می‌تواند در تنظیم روابط بیمه‌گذاران و بیمه‌گران داخلی نقش بسزایی ایفا کند.