به گزارش «نود اقتصادی»،‌ محسن سعیدیان دبیر انجمن تولیدکنندگان دی و مونوکلسیم فسفات اظهار داشت: فروش انواع فسفات برای مصرف افزودنی دارویی واحدهای دام و طیور کشور ۹۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

وی بیان کرد: کاهش جوجه ریزی که در ماه های گذشته به دلیل کمبود نهاده ها در واحدهای مرغداری صورت گرفته بود، اثرات آن به فروش فسفات هم منتقل شد و اکنون میزان فروش این محصول به اندازه ۱۰ درصد مدت مشابه سال قبل رسیده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان دی و مونوکلسیم فسفات گفت: در ماه های گذشته با توجه به اینکه مرغداران می توانستند کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نهاده دامی خود را به قیمت مصوب تامین کنند و قیمت نهاده ها در بازار آزاد افزایش ۴ تا ۶ برابری نسبت به قیمت مصوب پیدا کرده بود، حدود ۴۰ درصد واحد های مرغداری کشور تعطیل بودند و جوجه ریزی نمی کردند یا با ظرفیت کمتر مشغول بودند.

محسن سعیدیان افزود: در شرایط فعلی دی و منوکلسیم فسفات به اندازه زیادی در انبار کارخانه های تولیدکنندگان داخلی ذخیره شده است و واردکنندگان نیز به دنبال دریافت مجوز واردات این محصول هستند.