به گزارش «نود اقتصادی»، علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تفحص از عملکرد خودروسازان حداقل دو سال طول می‌کشد و زمانی که نتایج استخراج می‌شود، دولت فعلی و شاید مدیران خودروساز سر منصب خود نباشند تا در مقابل عملکرد مثبت یا منفی‌شان پاسخ دهند.کمتر از یک‌سال از آخرین نتایج تفحص از خودروسازان می‌گذرد، ای‌کاش نمایندگان مجلس به جای صرف انرژی و تحقیق دوباره نتایج گزارشات قبل را آسیب‌شناسی کرده و راهکار درستی به خودروسازان ارائه می‌کردند، زیرا تحقیقات دوره‌ای از عملکرد خودروسازان بدون اینکه مورد پیگیری قرار گیرد بی‌فایده است.

وی بیان کرد: خودروسازی ایران چند سالی است که درگیر و دار کشمکش بین دولتی‌ها و خصوصی هاست. از سال‌۹۴ بحث خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو مطرح شد و حسن روحانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که سیاست دولت او این است که صنعت خودرو خصوصی و در اختیار مردم باشد. حال پنج‌سال است که از وعده روحانی می‌گذرد و عملاً این دو شرکت دولتی هستند.