به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلاست، در مقابل دلار و سکه کاهش قیمت را تجربه کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۴۰

۴

۰.۲

06:00

۱,۸۳۶

-۰.۳۳

روز قبل

۱,۸۴۲

-۱۲

-۰.۶۶

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۱,۱۳۷,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و هفت هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۴۰,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۴۰,۹۰۰

۳,۰۰۰

۰.۲۶

۱۶:۲۳

۱,۱۳۷,۹۰۰

-۲۵,۲۰۰

-۲.۲۲

۲ روز پیش

۱,۱۶۳,۱۰۰

۱۸,۲۰۰

۱.۵۶

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۳۷,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و سی و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۰۰۰ (بیست و شش هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۰۰۰

-۱۰۰

-۰.۳۹

۱۶:۱۹

۲۶,۱۰۰

-۲۵۰

-۰.۹۶

۲ روز پیش

۲۶,۳۵۰

۳۵۰

۱.۳۲

۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۵۸ درصدی، از ۲۵,۷۴۷ (بیست و پنج هزار و هفتصد و چهل و هفت ) تومان به ۲۵,۶۰۰ (بیست و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۶۰۰

-۱۴۷

-۰.۵۸

۱۶:۲۲

۲۵,۷۴۷

۲۳

۰.۰۸

۲ روز پیش

۲۵,۷۲۴

۳۷۴

۱.۴۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۸۰۰ (سی و یک هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۸۰۰

۱۴۴

۰.۴۵

۱۴:۵۴

۳۱,۶۵۶

۴۹

۰.۱۵

روز قبل

۳۱,۶۰۷

-۳۲۶

-۱.۰۴

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۵۳ درصدی، از ۳۴,۴۹۸ (سی و چهار هزار و چهارصد و نود و هشت ) تومان به ۳۴,۶۸۴ (سی و چهار هزار و ششصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۶۸۴

۱۸۶

۰.۵۳

۱۴:۵۴

۳۴,۴۹۸

-۱۵۲

-۰.۴۵

روز قبل

۳۴,۶۵۰

-۷۶۹

-۲.۲۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰ تومان کاهش، ۷,۲۰۰ (هفت هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۳,۳۲۰ (سه هزار و سیصد و بیست ) تومان به ۳,۳۱۰ (سه هزار و سیصد و ده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۵۵۱ (بیست هزار و پانصد و پنجاه و یک ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش ۰.۱۵ درصدی، از ۱۹,۸۵۰ (نوزده هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به ۱۹,۸۸۰ (نوزده هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,200,000 (دوازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۱.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۲۰۰,۰۰۰

-۲۰۰,۰۰۰

-۱.۶۴

۱۶:۲۰

۱۲,۴۰۰,۰۰۰

-۳۰۰,۰۰۰

-۲.۴۲

۲ روز پیش

۱۲,۷۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰.۷۸

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۵۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۵۰۰,۰۰۰

۰

۰

۱۱:۰۹

۶,۵۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۱.۵۴

۲ روز پیش

۶,۶۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱.۵۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد هزار) تومان ارزش گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به ۲ روز پیش بدون تغییر است و ۲,۴۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

منبع:دنیای اقتصاد