به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی ما می‌بینیم که با وجود نیت خیر ابتدایی نه تنها این ارز به اهداف خود نرسیده که حتی به عاملی برای رانت و فساد بدل شده و هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: ارز چند نرخی در طول تمام دوره‌های اقتصادی اخیر برای ایران نتایج منفی جدی بر جای گذاشته است. اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران به سمت توسعه حرکت کند، مبارزه با فساد نخستین و مهم‌ترین اولویتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.