به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت پیش‌بینی کرده که تهیه هر گزارش اقتصادی توسط سازمان برنامه و بودجه، ۴۹۷ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

همچنین پیش‌بینی شده که سازمان برنامه در سال آینده ۵۰ گزارش اقتصادی تهیه کند که مجموع بودجه آن نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان می‌شود.