به گزارش «نود اقتصادی»، با این که سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد تدوین‌کننده بودجه سالانه در کشور باید بیشترین حساسیت را نسبت به صرفه‌جویی در اعتبارات جاری داشته باشد، در دوره مدیریت محمدباقر نوبخت در هفت سال اخیر شاهد رشد افسارگسیخته هزینه‌های جاری این سازمان بوده‌ایم.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اعتبارات هزینه‌ای نهاد برنامه‌ریزی دولت فقط ۶۰ میلیارد تومان بود که با رشد چشمگیر در دوره مدیریت نوبخت مواجه شد و در لایحه بودجه سال آینده هم رقم اعتبارات هزینه‌ای این سازمان ۴۱۳ میلیارد تومان لحاظ شده که به معنای رشد ۵۸۸ درصدی بودجه جاری سازمان برنامه و بودجه است.