به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر صعودی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۱ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۸۱

۵

۰.۲۷

06:00

۱,۷۷۶

-۱۲

-۰.۶۶

روز قبل

۱,۷۸۸

۸

۰.۴۱

۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۷ درصدی، از ۱,۰۵۵,۵۰۰ (یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و پانصد ) تومان به ۱,۰۷۳,۸۰۰ (یک میلیون و هفتاد و سه هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۷۳,۸۰۰

۱۸,۳۰۰

۱.۷

11:10

۱,۰۵۵,۵۰۰

۱۰,۴۰۰

۰.۹۸

روز قبل

۱,۰۴۵,۱۰۰

۱۰,۶۰۰

۱.۰۱

۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۸۰۰۰ تومان افزایش، ۴۶۵,۲۰۰ (چهارصد و شصت و پنج هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۸۵۰ (بیست و پنج هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۸۵۰

۴۵۰

۱.۷۴

11:07

۲۵,۴۰۰

۴۰۰

۱.۵۷

روز قبل

۲۵,۰۰۰

۱۰۰

۰.۴

۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۲۳ درصدی، از ۲۴,۶۰۱ (بیست و چهار هزار و ششصد و یک ) تومان به ۲۴,۹۰۸ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۹۰۸

۳۰۷

۱.۲۳

11:08

۲۴,۶۰۱

۵۴

۰.۲۱

روز قبل

۲۴,۵۴۷

۵۷۹

۲.۳۵

۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۳۵۰ (سی هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۳۵۰

-۱۳۷

-۰.۴۶

08:27

۳۰,۴۸۷

۵۹۵

۱.۹۵

روز قبل

۲۹,۸۹۲

۱۲۰

۰.۴

۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۳ تومان کاهش، ۳۳,۹۲۴ (سی و سه هزار و نهصد و بیست و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۳,۹۲۴

-۲۳

-۰.۰۷

08:27

۳۳,۹۴۷

۶۶۵

۱.۹۵

روز قبل

۳۳,۲۸۲

۱۳۳

۰.۳۹

۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۱.۹۶ درصدی، از ۶,۹۸۰ (شش هزار و نهصد و هشتاد ) تومان به ۷,۱۲۰ (هفت هزار و یکصد و بیست) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۱۲۰

۱۴۰

۱.۹۶

11:07

۶,۹۸۰

۳۰

۰.۴۲

روز قبل

۶,۹۵۰

۳۰

۰.۴۳

۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۳۱۰ (سه هزار و سیصد و ده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۱۹,۵۷۵ (نوزده هزار و پانصد و هفتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۳۵۰ تومان افزایش، ۱۹,۳۵۰ (نوزده هزار و سیصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,900,000 (یازده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 4.2 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۹۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۴.۲

11:07

۱۱,۴۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

۵.۲۶

روز قبل

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۰.۹۳

۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۹۵۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۴.۲

11:08

۵,۷۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱.۷۵

روز قبل

۵,۶۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۹

۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی  بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

منبع: دنیای اقتصاد