به گزارش «نود اقتصادی» براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، در سه ماهه بهار سال ۱۳۹۹ خالص حساب سرمایه به منفی ۲/۷ میلیارد دلار رسیده است. این شاخص که بیانگر خروج سرمایه از کشور است، حجم  آن از سال‌ ۱۳۹۵ تا  بهار سال ۹۹ در مجموع به منفی ۶۳ میلیارد دلار رسیده است.