به گزارش‌ «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار روند صعودی را تجربه کردند و قیمت دلار در بازار آزاد بدون تغییر نسبت به روز گذشته ماند.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۲ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و دو ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۸۲

-۰.۳۲

06:00

۱,۷۸۸

۸

۰.۴۱

۲ روز پیش

۱,۷۸۰

-۳۳

-۱.۸۷

۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۱,۰۴۵,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و پنج هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۴۷,۴۰۰ (یک میلیون و چهل و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۴۷,۴۰۰

۲,۳۰۰

۰.۲۱

11:08

۱,۰۴۵,۱۰۰

۱۰,۶۰۰

۱.۰۱

روز قبل

۱,۰۳۴,۵۰۰

-۱۰,۲۰۰

-۰.۹۹

۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۳۰۰ تومان افزایش، ۴۵۳,۷۰۰ (چهارصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۰۰۰

۰

۰

11:05

۲۵,۰۰۰

۱۰۰

۰.۴

روز قبل

۲۴,۹۰۰

۳۰۰

۱.۲

۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۴,۴۰۱ (بیست و چهار هزار و چهارصد و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۴۰۱

-۱۴۶

-۰.۶

11:05

۲۴,۵۴۷

۵۷۹

۲.۳۵

روز قبل

۲۳,۹۶۸

-۱۰۵

-۰.۴۴

۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۶ درصدی، از ۲۹,۸۹۲ (بیست و نه هزار و هشتصد و نود و دو ) تومان به ۲۹,۹۴۲ (بیست و نه هزار و نهصد و چهل و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۹۴۲

۵۰

۰.۱۶

08:26

۲۹,۸۹۲

۱۲۰

۰.۴

روز قبل

۲۹,۷۷۲

۴۰۰

۱.۳۴

۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۷۵ تومان افزایش، ۳۳,۳۵۷ (سی و سه هزار و سیصد و پنجاه و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۳,۳۵۷

۷۵

۰.۲۲

08:26

۳۳,۲۸۲

۱۳۳

۰.۳۹

روز قبل

۳۳,۱۴۹

۳۱۳

۰.۹۴

۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۴۲ درصدی، از ۶,۹۵۰ (شش هزار و نهصد و پنجاه ) تومان به ۶,۹۸۰ (شش هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۹۸۰

۳۰

۰.۴۲

11:07

۶,۹۵۰

۳۰

۰.۴۳

روز قبل

۶,۹۲۰

۷۰

۱.۰۱

۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۱۰ (سه هزار و دویست و ده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۰۶ درصدی، از ۱۹,۲۴۰ (نوزده هزار و دویست و چهل ) تومان به ۱۹,۲۵۲ (نوزده هزار و دویست و پنجاه و دو) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۹۰ تومان افزایش، ۱۸,۸۱۰ (هجده هزار و هشتصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,100,000 (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 2.7 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۱۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۲.۷

11:05

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۰.۹۳

روز قبل

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰.۹۱

۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۶۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۶۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۸۸

11:06

۵,۶۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۹

روز قبل

۵,۶۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۹

۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

منبع:دنیای اقتصاد