به گزارش ‌«نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش نسبی عمده قیمت‌ها در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۲۷,۶۰۰ (یک میلیون و بیست و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۲۷,۶۰۰

-۶,۹۰۰

-۰.۶۸

11:08

۱,۰۳۴,۵۰۰

-۱۰,۲۰۰

-۰.۹۹

روز قبل

۱,۰۴۴,۷۰۰

-۸,۳۰۰

-۰.۸

۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۵۰۰ تومان کاهش، ۴۴۴,۶۰۰ (چهارصد و چهل و چهار هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۶۰۰ (بیست و چهار هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۶۰۰

-۳۰۰

-۱.۲۲

11:05

۲۴,۹۰۰

۳۰۰

۱.۲

روز قبل

۲۴,۶۰۰

-۴۰۰

-۱.۶۳

۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۷۲ درصدی، از ۲۳,۹۶۸ (بیست و سه هزار و نهصد و شصت و هشت ) تومان به ۲۳,۷۹۸ (بیست و سه هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۷۹۸

-۱۷۰

-۰.۷۲

11:09

۲۳,۹۶۸

-۱۰۵

-۰.۴۴

روز قبل

۲۴,۰۷۳

-۲۸

-۰.۱۲

۳ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۲۹,۷۷۲ (بیست و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۷۷۲

۰

۰

08:24

۲۹,۷۷۲

۴۰۰

۱.۳۴

روز قبل

۲۹,۳۷۲

۱۲۸

۰.۴۳

۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۳,۱۴۹ (سی و سه هزار و یکصد و چهل و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۳,۱۴۹

۰

۰

08:24

۳۳,۱۴۹

۳۱۳

۰.۹۴

روز قبل

۳۲,۸۳۶

۵۹

۰.۱۷

۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۶,۸۷۰ (شش هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۸۷۰

-۵۰

-۰.۷۳

11:07

۶,۹۲۰

۷۰

۱.۰۱

روز قبل

۶,۸۵۰

-۱۰۰

-۱.۴۶

۳ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۲۰ تومان کاهش، ۳,۱۶۰ (سه هزار و یکصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۱۹,۱۶۳ (نوزده هزار و یکصد و شصت و سه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۵۵۰ (هجده هزار و پانصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,700,000 (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۷۰۰,۰۰۰

-۲۰۰,۰۰۰

-۱.۸۷

11:05

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰.۹۱

روز قبل

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۰.۹۳

۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۶۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۹

11:06

۵,۶۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۹

روز قبل

۵,۷۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۱.۷۶

۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد