به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز در حالی شاهد افزایش قیمت دلار و سکه است که طلا ۱۸ عیار ثبات قیمت را نسبت به دو روز پیش تجربه کرد.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۸ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۸۸

۸

۰.۴۱

00:00

۱,۷۸۰

-۳۳

-۱.۸۷

روز قبل

۱,۸۱۳

۳

۰.۱۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا ثابت ماند و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۱,۰۴۴,۷۰۰ (یک میلیون و چهل و چهار هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۴۴,۷۰۰

۰

۰

11:05

۱,۰۴۴,۷۰۰

-۸,۳۰۰

-۰.۸

۲ روز پیش

۱,۰۵۳,۰۰۰

-۱۱,۵۰۰

-۱.۱

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۷۰۰ تومان افزایش، ۴۵۴,۵۰۰ (چهارصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۱۰۰ (بیست و پنج هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۹۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۱۰۰

۵۰۰

۱.۹۹

11:01

۲۴,۶۰۰

-۴۰۰

-۱.۶۳

۲ روز پیش

۲۵,۰۰۰

۱۰۰

۰.۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۸ درصدی، از ۲۴,۰۷۳ (بیست و چهار هزار و هفتاد و سه ) تومان به ۲۳,۶۴۸ (بیست و سه هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۶۴۸

-۴۲۵

-۱.۸

11:02

۲۴,۰۷۳

-۲۸

-۰.۱۲

۲ روز پیش

۲۴,۱۰۱

-۳۵۹

-۱.۴۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۲۹,۳۷۲ (بیست و نه هزار و سیصد و هفتاد و دو ) تومان به ۲۹,۴۱۴ (بیست و نه هزار و چهارصد و چهارده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۴۱۴

۴۲

۰.۱۴

08:21

۲۹,۳۷۲

۱۲۸

۰.۴۳

روز قبل

۲۹,۲۴۴

-۴۸۳

-۱.۶۶

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۲,۷۴۹ (سی و دو هزار و هفتصد و چهل و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۷۴۹

-۸۷

-۰.۲۷

08:21

۳۲,۸۳۶

۵۹

۰.۱۷

روز قبل

۳۲,۷۷۷

-۵۷۳

-۱.۷۵

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۵۰ تومان افزایش، ۷,۱۰۰ (هفت هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۱۰۰

۲۵۰

۳.۵۲

11:02

۶,۸۵۰

-۱۰۰

-۱.۴۶

۲ روز پیش

۶,۹۵۰

۰

۰

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۳.۱۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۲۱۰ (سه هزار و دویست و ده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۱۸,۹۴۲ (هجده هزار و نهصد و چهل و دو ) تومان به ۱۸,۹۳۲ (هجده هزار و نهصد و سی و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۶۰ تومان افزایش، ۱۸,۸۱۰ (هجده هزار و هشتصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,900,000 (ده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.91 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰.۹۱

11:01

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۰.۹۳

۲ روز پیش

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

-۳۰۰,۰۰۰

-۲.۷۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۶۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۶۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۹

11:04

۵,۷۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۱.۷۶

۲ روز پیش

۵,۸۰۰,۰۰۰

-۴۰۰,۰۰۰

-۶.۹

۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش بدون تغییر است و ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

منبع:دنیای اقتصاد