به گزارش «نود اقتصادی»، زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران اظهار داشت: در سال ۹۹بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده که خط فقر در تهران به ۱۰میلیون تومان رسیده است.

وی بیان کرد: هزینه اجاره مسکن و خوراک و... شرایط را به سمتی برد که شاهد مهاجرت افراد به حومه شهر هستیم، که همین امر هم  علاوه برهزینه اجاره، هزینه دوری راه و  حمل و نقل و... را نیز بر خانواده‌ها تحمیل کرده و تقریبا شاهد هستیم طبقه متوسط در حال نزدیک شدن به طبقه فرودست است.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران افزود: طبق آمارهای منتشر شده بیش از ۵۰ درصد از خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار دارند حداقل یک نفرمشغول به کار دارند اما مشکل، درآمد پایین این فرد شاغل است که درآمدش کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و خانواده در زیر خط فقر قرار گرفته است.