به گزارش ‌«نود اقتصادی»،‌ مهدی کرباسیان، معاون وزیر اسبق صمت اظهار داشت: رئیس جمهوری تازه امریکا و تیم او تصمیم‌هایشان طبق سیستم است و نباید انتظار داشت که تغییرات اساسی در سیاست امریکا حادث شود؛ ولی باید بپذیریم قطعاً از وضعیت فعلی بهتر خواهد شد و از تصمیمات یکجانبه افراطی و کینه توزانه ترامپ نسبت به ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران حتماً کمتر خواهد شد. اما نباید فکر کنیم که به محض حضور بایدن در کاخ سفید، دستورالعمل و تحریم‌های گذشته لغو خواهد شد، قطعاً اشتباه است.

وی بیان کرد: برگشت به برجام با شرایط جدید پیش‌بینی می‌شود. از طرفی به نظر می‌رسد حرکت به سمت برجام جدید با کندی همراه باشد چرا که آنها هم منتظر انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهند بود و برایشان مهم است که در آینده ایران چه سیاستی را دنبال خواهد کرد. 

معاون وزیر اسبق صمت افزود: با توجه به این قضایا پیش‌بینی این است که حداقل تا ۹ ماه و یک‌سال آینده اتفاق تحولگرایانه‌ای در اوضاع اقتصادی ایران حادث نخواهد شد، چون منبع درآمدی کشور محدود است و هزینه‌ها هم متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی بالا است و به همین جهت خیلی از مشکلات به سرعت قابل ترمیم نیست.