به گزارش «نود اقتصادی»،‌ قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران اطهار داشت: رئیس‌جمهور گفته است به مشاغلی که آسیب می‌بینند یا آسیب دیده‌اند، کمک‌هایی خواهیم کرد. اگر کمک کردند و ما دیدیم، حتما مورد قبول است. فعلا گفته‌اند وام می‌دهیم و کارهای دیگر می‌کنیم که انجام نشده است.

وی بیان کرد: قرار است کمک شود اما تاکنون هرچه‌ گفته‌اند، هیچ‌کدام اجرائی نشده است. لیست مشاغلی که باید تعطیل شود، در اختیار اتاق اصناف قرار گرفته است. این مشاغل از روز شنبه تعطیل خواهند کرد. قرار است از روز شنبه تعطیلی واحدها پیگیری شود.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: براساس لیست اعلام‌شده در رابطه با واحدهایی که باید تعطیل شوند، حدودا ۷۰ درصد اصناف بسته می‌شود و ۳۰ درصد صنوف برای ارائه خدمات باز می‌مانند.