به گزارش «نود اقتصادی»، محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: تولید صادراتی دارای مشخصاتی است که کیفیت و قیمت و تسلط صادرکننده به امر صادرات و حلقه‌های وابسته به آن از نکات کلیدی است.

وی بیان کرد: محموله‌هایی که به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، بی‌کیفیت، سرمازده و باران‌خورده بوده و در بسته‌بندی نامناسب توسط صادرکنندگان ناشی به عراق صادر شده اگر برگشت نمی‌خورد، جای تعجب داشت.

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت افزود: اینکه چرا محصول سرمازده و باران‌خورده که از کیفیت مناسبی برای تازه‌‌خوری برخوردار نبوده سر از عراق درآورده و با تمام کنترل‌هایی که در مبادی تولید به لحاظ قرنطینه‌ای و در مرزهای خروجی توسط گمرکات انجام می‌شود، توانسته از کشور خارج شود، خود جای سؤال دارد.