گفتنی است هفته گذشته همایش چند هزار نفره با عنوان جشن بیعت در استادیوم امام رضای مشهد با سخنرانی رائفی پور برگزار شده بود که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت این همایش بدون مجوز برگزار شده است.